Spotkanie aspirantek

W dniach 18-21.08.2016 odbyło się kolejne spotkanie aspirantek VDB. Tym razem w Kielcach na Karczówce. Oprócz koniecznej części duchowej i formacyjnej (tematy: „Rozeznawanie woli Bożej” oraz „Życie modlitwą na co dzień”), nie mogło zabraknąć wędrówek po okolicznych górach, tym bardziej że pogoda sprzyjała. Było też grillowanie na podwórku domu jednej z Ochotniczek. Czas upłynął w atmosferze radości, nie brakło okazji do poznawania siebie i wspólnotowej integracji. Modlitwa we wspólnocie dodała sił i zapału, by po powrocie świadczyć o Chrystusie w swoich środowiskach, w duchu salezjańskim.