Światowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej

W dniach 27 – 30 maja br. w domu generalnym SDB w Rzymie przy via Pisana odbyła się doroczna Światowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej. Uczestniczyły w niej dwie VDB z Rady Centralnej. Między innymi przedłożono Księdzu Generałowi propozycje Wiązanki na rok przyszły.  Wybrano dwóch przedstawicieli do Sekretariatu światowej konsulty RS. Wybrano też miejsce na spotkanie następnej Konsulty; odbędzie się ona w Turynie, w powiązaniu z uroczystymi obchodami stulecia VDB. Pięknym przeżyciem było nawiedzenie Bazyliki św. Piotra i Msza św. z okazji obecnie przeżywanego Roku Miłosierdzia.