Posługa na rzecz emigrantów z Afryki

Nasza siostra Concetta L., pielęgniarka z Sycylii, otrzymała od władz miejskich specjalną nagrodę „Bianca di Navarra” w dowód uznania za jej zaangażowanie na rzecz ubogich i emigrantów przybywających z Afryki. Gratulujemy jej z całego serca i podziwiamy za długoletnią pokorną i pełną miłości, profesjonalną posługę na rzecz najuboższych.