Zamknięcie Roku Życia Konsekrowanego

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego, z okazji zamknięcia Roku Życia Konsekrowanego, w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Temat: „Życie konsekrowane w jedności”. 

W ramach kongresu, w dniu 1 lutego, nasza Odpowiedzialna Generalna Olga K., w Auli Pawła VI wygłosiła wykład przy Okrągłym Stole na temat: „Konsekrowani dziś w Kościele i w świecie, pobudzeni (sprowokowani) przez Ewangelię”.

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x96600/jubileusz-milosierdzia-osob-konsekrowanych-z-ojcem-swietym/