Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Miejscu Piastowym

Instytut Ochotniczek Księdza Bosko jest i uważa się za żywą cząstkę Rodziny Salezjańskiej. Dzieli z nią dziedzictwo duchowe, żyjąc w zgodnej harmonii ze wszystkimi grupami, które ją tworzą i wnosi do niej wartości i oryginalność swojego powołania. 


W duchu budowania jedności 18 kwietnia br. odbyło się z udziałem naszej przedstwicielki ogólnopolskie spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej, o którym piszą księża michalici:


http://michalici.pl/node/1017http://michalici.pl/node/1017http://michalici.pl/node/1017http://michalici.pl/node/1017