Zakopane - udział w Kongregacji

Nasza przedstawicielka uczestniczyła w zimowej Kongregacji Osób Odpowiedzialnych za Powołania, która odbyła się w Zakopanem w dniach 27.II – 1.III.2015 r. Temat spotkania: „Rozeznać powołanie”.