Spotkanie opłatkowe w Lublinie

W niedzielę 11 stycznia br. w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Instytutów Świeckich z archidiecezji lubelskiej.  Prowadził je ks. dr Andrzej Krasowski, który odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Przybliżył w niej treść Listu apostolskiego ojca świętego Franciszka do osób konsekrowanych oraz zachęcił do życia w duchowej radości i do wdzięczności za otrzymane dary. W dzieleniu się opłatkiem uczestniczyły przedstawicielki dziewięciu Instytutów Świeckich, w tym VDB.