Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Polsce

10 maja w Częstochowie miało miejsce drugie spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej w Polsce. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny Salezjańskiej obecnych w Polsce: Księża Salezjanie, Siostry Salezjanki, Salezjanie Współpracownicy, Księża Michalici i Siostry Michalitki, przedstawicielka ADMA i przedstawicielka VDB. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób, a przewodniczył ks. inspektor Alfred Leja.

Konsulta dokonała podsumowania wydarzeń, które można odczytać jako znaki jedności Rodziny Salezjańskiej w Polsce. Był nim np. liczny udział członków wszystkich gałęzi Rodziny Salezjańskiej w peregrynacji relikwi św. Jana Bosko w Polsce w roku 2013.

Ustalono, że następne posiedzenie Konsulty odbędzie się 18.04.2015 w Miejscu Piastowym. 

Zebrani podzielili się różnymi doświadczeniami uczestnictwa w życiu i posłannictwie Rodziny Salezjańskiej.