Nowy Przełożony Generalny Księży Salezjanów

W dniu 25 marca 2014 r. Kapituła Generalna Księży Salezjanów wybrała nowego Przełożonego Generalnego. Został nim  ks. Ángel Fernández Artime. Cieszymy się i gratulujemy!

Ks. Ángel Fernández Artime z pochodzenia jest Hiszpanem i ma 54 lata. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1987 r. Był delegatem ds. duszpasterstwa młodzieżowego, dyrektorem szkoły w Ourense, członkiem Rady inspektorialnej i wikariuszem ks. inspektora, a od 2000 do 2006 – inspektorem León. W 2009 roku został mianowany inspektorem Argentyny Południowej, który to urząd pełni do dnia dzisiejszego.  Pełniąc tę funkcję, miał także możliwość poznania i osobistej współpracy z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio, obecnie Papieżem Franciszkiem. Posiada doktorat z teologii pastoralnej i licencjat z filozofii i pedagogiki.

Instytut Ochotniczek Księdza Bosko, choć zachowuje swoją autonomię, należy do Rodziny Salezjańskiej i w Przełożonym Generalnym widzi następcę św. Jana Bosko i ojca całej Rodziny. Aby zapewnić wierność autentycznemu duchowi Księdza Bosko, Instytut prosi Przełożonego Generalnego o opiekę duchową na wszystkich szczeblach.