Statystyki VDB Anno Domini 2014

Zgodnie z najnowszym Elenkiem obecnie na świecie są 1242 członkinie Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko.

Podział wg kontynentów przedstawia się nastepująco:

Afryka        53

Ameryka  413

Azja         143

Europa     633

Jeśli chodzi o liczbę aspirantek, to liczbowo rozkłada sie ona mniej więcej jednakowo na wszystkich kontynentach, choć najbardziej przoduje Ameryka Południowa. Jednak jeśli chodzi o przyrost procentowy, to najmniejszy jest w Europie, a największy w Afryce.