Spotkanie z biskupem w Lublinie

12 stycznia w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe dla członkiń Instytutów Świeckich z diecezji lubelskiej. Na spotkanie przybył, Mszę św. odprawił i homilię wygłosił bp Mieczysław Cisło, zachęcając do bycia solidarnymi z ludźmi ubogimi i do bycia kobietami nadziei. Biskupowi towarzyszył wikariusz bpa ds. życia konsekrowanego ks. dr Andrzej Krasowski. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki  siedmiu Instytutów, w tym VDB.