O nas

Jesteśmy chrześcijankami, które postanowiły żyć dla Boga w świecie. Pracujemy i mieszkamy jak wszyscy ludzie. Nasze serca są jednak w pełni poświęcone Bogu. Łączymy więc świeckość z konsekracją, wytężoną pracę z modlitwą. Pracujemy we wszystkich zawodach.

Relacja z Dni Duchowości Salezjańskich w Turynie, 18-21.I.2018

Zakończyły się Dni Duchowości Salezjańskiej w Turynie, na Valdocco. Był to bardzo intensywny czas spotkania Rodziny salezjańskiej z całego świata. Czas wspólnego świętowania i rodzinności, ale też czas zdobywania wiedzy o tym, jak towarzyszyć młodzieży. Pośród licznych konferencji i wskazówek szczególnie mocno podkreślone zostało, że młodzi potrzebują aby ofiarować im nasz czas, ofiarować im siebie, być dla nich i słuchać ich, aby w towarzyszeniu im zapomnieć o sobie i całym sobą być dla nich.

Zakończenie Roku Jubileuszowego

Podczas uroczystego spotkania VDB w Krakowie, w dniach 1-3.XII.2017, odbyło się zamknięcie tegorocznych obchodów 100-lecia Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko. W sobotę Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Radca Generalny SDB ks. dr Tadeusz Rozmus. W wielu serdecznych słowach zachęcał nas do wierności i wytrwałości na drodze do świętości i wypełnianiu naszej misji. „To niewiele co zdołamy zdziałać, róbmy ze świadomością, że za nami stoi ŚWIĘTY, który nas posyła”.

Spotkanie formacyjne na Słowacji

W dniach 20-22.X.2017 r., w Čičmanach na Słowacji odbyło się spotkanie formacyjne dla Młodych VDB. W spotkaniu uczestniczyły aspirantki, profeski czasowe i formatorki z terenu Słowacji, Czech, Polski, Francji i Belgii. Konferencje poprowadziła siostra Daria ze Wspólnoty Błogosławieństw w Okoličnom. Uczestniczki nabywały wiedzy o obrazie samych siebie, o tym jaki on jest w oczach Boga i jak wygląda kiedy jest zniekształcony w naszych oczach.

VDB obecne na Forum Młodych IŚ

Forum Młodych Instytutów Świeckich, które odbyło się w dniach 22-24.09.2017 r.  w Milanówku, miało temat obecnego roku duszpasterskiego: "Idźcie i głoście". W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 Pań z różnych Instytutów świeckich w Polsce, będących w formacji początkowej. Celem Forum było wzajemne poznanie różnych Instytutów Świeckich, dostrzeżenie bogactwa tej drogi w różnorodności charyzmatów, wymiana doświadczeń i integracja.

Spotkanie aspirantek

„Narzędzia pomocnicze w rozeznawaniu” – to temat sierpniowego spotkania aspirantek VDB. Odbyło się ono w Poznaniu, w parafii św. Jana Bosko na Winogradach, gdzie dwa miesiące temu gościł Ks. Generał SDB z okazji 75 rocznicy męczeńskiej śmierci piątki salezjańskich wychowanków. W programie spotkania była część teoretyczna, małe warsztaty, film, zwiedzanie zabytków Poznania, pogodny wieczór – zabawy integracyjne. Oczywiście wszystko oparte o fundament wspólnej modlitwy.

Poznań

W dniach 9-11.06.2017 w Poznaniu miały miejsce oficjalne obchody 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Piątki Poznańskiej. Chodzi o pięciu młodych wychowanków oratorium poznańskiego, którzy zostali straceni podczas II wojny światowej, i których papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi wśród innych męczenników.

100 - lecie VDB

W całym świecie członkinie Instytutu Świeckiego VDB uroczyście świętowały 100 – lecie swoich początków. Dokładnie 100 lat temu, 20 maja 1917 roku w Turynie na Valdocco, miało miejsce historyczne spotkanie pierwszych trzech pań z ks. Filipem Rinaldim SDB oraz s. Feliciną Faudą CMW. Zapoczątkowało ono nową gałąź Rodziny Salezjańskiej, osób świeckich konsekrowanych żyjących duchem ks. Bosko.

Konsulta Rodziny Salezjańskiej, 22-23 kwietnia 2017

Tegoroczne spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej odbyło się w gościnnym domu SDB w Lądzie nad Wartą. W spotkaniu udział wzięli najwyżsi przedstawiciele różnych gałęzi RS w Polsce: księża inspektorzy i wikariusze inspektorialni SDB, koordynatorzy SSW, siostry inspektorki z obu inspektorii CMW z siostrami delegatkami, odpowiedzialna regionalna Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko, siostry michalitki oraz wikariusz generalny michalitów.

Spotkanie Instytutów Świeckich na Słowacji

W sobotę 4 marca 2017 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się spotkanie formacyjne członków IŚ istniejących na Słowacji. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji  70-lecia wydania Konstytucji Apostolskiej Provida mater Ecclesia papieża Piusa XII. Zaproszenie przyjęło prawie 90 członków IŚ z całej Słowacji.

Nowa funkcja w KKIŚ

Z dniem 5 marca Odpowiedzialna Regionalna VDB została wybrana na przewodniczącą Rady Wykonawczej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, na lata 2017 – 2021. Gratulujemy i będziemy ją wspierać. KKIŚ w Polsce zrzesza ok. 30 instytutów świeckich.

Rozpoczęłyśmy Rok Jubileuszowy 2017

W tym roku nasz Instytut obchodzi jubileusz 100-lecia swoich początków. Wszystko zaczęło się 20 maja 1917 r. w Turynie od spotkania trzech pierwszych pań z ks. Filipem Rinaldim. Panie te od dawna wyrażały wolę życia dla Boga w świecie, w charyzmacie salezjańskim. Ks. Rinaldi – wówczas prefekt generalny SDB - dał się prowadzić Duchowi Świętemu i powoli ta mała grupka powiększała się.

5 grudnia - dzień naszego Patrona

Liturgiczne wspomnienie bł. Filipa Rinaldiego, jak co roku, było okazją do uroczystego spotkania VDB z całego Regionu. Jest to czas składania i ponawiania ślubów, a dla aspirantek przejścia na kolejne etapy formacji. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Przemysław Solarski SDB, wikariusz Inspektora z Warszawy.

Spotkanie w Velehradzie

Velehrad w Republice Czeskiej był miejscem spotkania formacyjnego dla aspirantek i profesek czasowych VDB z Czech, Słowacji i Polski,  w dniach 30.IX – 2.X.2016. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 VDB. Nie zabrakło spacerów i zwiedzania pięknej okolicy. Wzajemne poznawanie się, integracja, budowanie jedności w różnorodności - to wartości, które przedłużają się i zostają w pamięci na całe życie.

Przesłanie Ojca Świętego do Instytutów Świeckich

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka do instytutów świeckich, wręczone Przewodniczącej Rady Wykonawczej CMIS Watykan, 17 sierpnia 2016


Szanowna Pani,